Życie na ziemi, ks. Edward Staniek


Chrystus przypomina, że nasze życie, które znamy, jest ściśle związane z tajemnicą czasu, ono jest wlane w czas. Inna forma życia, której nie znamy, czeka nas w wieczności. Ona jest jedynie zapowiedziana. Trzeba bowiem opuścić czas, by znaleźć się w wieczności. Rzecz ma się podobnie jak z rzeką i oceanem. Rzeką rządzi prawo czasu, woda wciąż płynie, kiedy jednak wpada do oceanu, wytraca prędkość, może się jedynie liczyć z prądami wodnymi lub falowaniem, ale czas określający bieg rzeki w oceanie już nie obowiązuje.

Jezus wzywa, abyśmy umieli w refleksji nad swoim życiem spoglądać na zegarek, na nim bowiem jest zapisana ostatnia godzina naszego życia. Nam nie jest ona znana, natomiast znana jest Bogu. Kto chce wygrać życie, musi się liczyć z tą godziną. Jej tajemnica zmusza do czuwania, czyli  do ciągłej gotowości. Z tej prawdy wynikają następujące konsekwencje:

– Trzeba wykorzystać każdą godzinę, bo stracona jest już nie do odrobienia. Kto zna się na biznesie, ten wie, jak cenna jest każda godzina doczesnego życia. Kto nie ceni czasu, a chce wygrać życie dla doczesności, nie może brać udziału w wyścigu po pieniądze, podobnie ten, kto nie ceni czasu, a chce wygrać życie dla wieczności, nie może brać udziału w wyścigu po nagrodę w niebie. Bóg bowiem najwyżej punktuje mądre wykorzystanie czasu. Lenistwo jest najgroźniejszą wadą, ona bowiem sprawia, że człowiek na ziemi pleśnieje.

– Trzeba czuwać, by nie być zaskoczonym końcem czasu i końcem życia. Należy tak planować życie, by nawet nagłe jego zakończenie nie było niespodzianką. To czuwanie mieści się w sztuce roztropności.

– Należy się spotykać z Bogiem codziennie w ciągu pięciominutowej modlitwy i w niedzielę w czasie Eucharystii. To są spotkania, które pozwalają na utrzymywanie stałego kontaktu z Dawcą życia i czasu. Przed Nim bowiem trzeba będzie na progu wieczności zdać sprawę z wykorzystania tych dwóch darów.

Adwent to okres dziękczynienia Bogu za każą godzinę i każdy dzień. Kto ceni czas, ten ceni doczesne życie, bo na ziemi życie to czas.


Poprzednia strona: Odnowa, ks. Kazimierz Skwierawski
Następna strona: ROK C