Życie to dar, ks. Edward Staniek


Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. Dziś słuchamy hymnu, który Matka Najświętsza wyśpiewała, gdy w domu Zachariasza św. Elżbieta pozdrowiła Ją jako Matkę swego Pana.

Jest to jedyny hymn, w którym Maryja z Nazaretu odsłania tajemnice godności kobiety jako matki. Nikt tak jasno nie odsłonił daru życia, które poczyna się pod sercem kobiety, jak Matka Chrystusa. Otrzymała Syna, dar życia Bożego, wprost z woli i działania Ducha Świętego. Życie Boga wypełniło jej kobiece łono.

Żyjemy w czasach lekceważenia życia, jego niszczenia w Polsce, w Europie, w Ameryce i w Chinach. Nie szanuje się życia poczętego, życia doświadczonego cierpieniem, życia, które powoli umiera... Nie szanują życia terroryści ani żołnierze na froncie, ani zwolennicy eutanazji i samobójcy. Życie ludzkie na ziemi jest bardzo tanie... To jednak dar Boga, dlatego tylko On może decydować o jego losach.

Adwent winien być dla nas, ludzi wierzących w Chrystusa, czasem wielkiego dziękczynienia:
– Trzeba dziękować za swoje życie i w miarę możliwości troszczyć się o nie.
– Trzeba dziękować za lekarzy, którzy zmagają się z chorobami, dzięki ich ofiarnej pracy wielu nadal żyje na tej ziemi. Dziękczynienie za przychodnie, gabinety, szpitale, kliniki, sanatoria.
– Trzeba głośno wołać o prawo do życia i przypominać, że tylko Bóg może o nim decydować.
– Należy wspierać wszystkie instytucje, które otaczają opieką życie od jego poczęcia aż do godziwej śmierci.

Spotkanie z Matką Najświętszą jest zawsze wielką przygodą, w której doświadczamy życia i zostajemy zanurzeni w jego bogactwie. Ona odsłania je w pełni. Obejmuje bowiem swym łonem pełnię życia człowieka i pełnię życia Boga. Tajemnica to wielka.