Cytaty, myśli, aforyzmy


Ten, który stworzył człowieka z błota, czyż nie potrafi przemienić go w anioła?
(św. Augustyn)

Wobec wybranych kilku świadków Pan odsłania swoją chwałę i ukazuje swoje człowieczeństwo, wspólne Mu z innymi ludźmi, w takim blasku, że Jego twarz jaśnieje jak słońce, a Jego szaty są białe jak śnieg. W tym przemienieniu chodziło głównie o to, żeby usunąć z serca uczniów zgorszenie krzyża, a także, by przez widok majestatu i dostojeństwa zapobiec zachwianiu się ich w wierze, które mogłoby nastąpić na widok poniżającej, choć dobrowolnie podjętej męki. Niemniej troszczył się Pan jeszcze i o to, by całemu świętemu Kościołowi dać silną podstawę do nadziei. Całe bowiem Ciało Chrystusa, to znaczy Kościół, miało się stąd dowiedzieć, jaka je oczekuje przemiana i w jakiej chwale będą uczestniczyć Jego członki, jeśli jego Głowa takim blaskiem promienieje.
(św. Leon Wielki)

Nawrócenie oznacza szukanie z naszej strony przebaczenia i mocy Bożej w sakramencie pojednania i w ten sposób stałe rozpoczynanie od nowa, codzienne posuwanie się naprzód.
(św. Jan Paweł II)

Trudno jest uznać własne błędy. Łaska przemienia serce, pozwalając doświadczyć bezpośrednio i namacalnie miłości Ojca.
(św. Jan Paweł II)

Całe życie musisz się przemieniać w takiego człowieka, jakim cię pomyślał Bóg.
(ks. Mieczysław Maliński)

Nie lękajcie się Chrystusa! On niczego nie odbiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Tak, otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie.
(Benedykt XVI)

Nawrócenie nie jest jedynie momentem, chwilą życia: jest drogą.
(Benedykt XVI)