Cytaty, myśli, aforyzmy


Wszyscy powinniśmy dopomagać sobie wzajemnie, aby w królestwie niebios zabłysnąć jak synowie światła, a zdobywać je trzeba czystą wiarą i dobrymi czynami.
(św. Leon Wielki)

Modlitwa jest znakiem miłości do Boga, pobożną i rodzinną z Nim rozmową, podejmowaną tak często, jak tylko jest to możliwe. Modlitwa jest także okazją do prośby o dobra doczesne, ci jednak, którzy proszą o nie Pana w duchu prawdziwie chrześcijańskim, podporządkowują zawsze własną wolę Jego woli, nawet wtedy, gdy do modlitwy popycha ich potrzeba, i tylko Ojciec Niebieski wie, co naprawdę jest nam potrzebne w porządku doczesnym.
(św. Antoni z Padwy)

Zaiste prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia.
(Marcin Luter)

Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie i umartwienie. Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa, uczynki i życie innych.
(św. Jan od Krzyża)

Kto ma stodoły, ma myszy, a kto ma skarby, ma złodziejów.
(W.I. Marewicz)

Jesteśmy żebrakami, którzy muszą wszystko od Boga uprosić. Jakże wielu możemy nawrócić do Boga naszymi modlitwami.
(św. Jan Maria Vianney)

Mądrość jest sztuką dobrego rządzenia własną wolą.
(św. Jan Bosko)

Aby osiągnąć nasz ostateczny cel, trzeba nam iść za Boską Głową Jezusem, który chce prowadzić duszę tą drogą, jaką sam przeszedł, drogą wyrzeczenia i krzyża.
(św. Pio z Pietrelciny)

Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to! Jeśli znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła, to wiesz także, że w Twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne są w życiu "pory roku": jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima, chciałbym, abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia, bo ostatnia porą Twego życia będzie wiosna [...]. Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo.
(św. Jan Paweł II)

Mądrość tego świata to sposób życia i widzenia rzeczy niezależnie od Boga, podzielanie ogólnie panujących opinii, stosowanie kryteriów sukcesu i władzy. Mądrość Boża to naśladowanie rozumowania Chrystusa - to Chrystus otwiera nam oczy serca, byśmy szli drogą prawdy i miłości.
(Benedykt XVI)

Nie zapomnij jednak, że twoje serce jest tam, gdzie ukryłeś Twój skarb. I musisz ten skarb odnaleźć, by mogło nabrać prawdziwego sensu wszystko, co do tej pory odkryłeś na twej drodze.
(Paulo Coelho)