Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Magda Dudzińska wspomina słowa swojego ojca Stanisława Dygata: „Musisz wcześnie w swoim życiu zadecydować: czy wolisz być lubiana i nieszczera, czy prawdomówna i nielubiana” [1].

Znając dyskusje, jakie Jezus prowadził z faryzeuszami, można przypuszczać, że potrafił wybrnąć bezpiecznie także z rozmowy z Piłatem. Musiałby jednak uczynić to kosztem prawdy.

Zdaniem rabbiego Kockiego można wykonać imitację każdej rzeczy, jaka istnieje na świecie. Nie można tylko sfałszować prawdy: „Prawda podrobiona bowiem nie jest już prawdą” [2].

1 Magda Dygat-Dudzińska i Andrzej Dudziński, Mały alfabet Magdy i Andrzeja Dudzińskich, Kraków 2009, s. 78.
2 Martin Buber, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań–Warszawa 2005, s. 248.