Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Lorenzo Lotto namalował stajenkę, w której Maryja i Józef klęczą obok kołyski i wpatrują się w uśmiechnięte Dzieciątko, a nad nimi fruwają trzy śpiewające radośnie aniołki. Tę sielankową atmosferę psuje wiszący na ścianie krzyż z ukrzyżowanym Jezusem [1].

Drastyczna scena kamienowania św. Szczepana niszczy radosną atmosferę Bożego Narodzenia. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przestrzega swoich uczniów, że z Jego powodu zostaną znienawidzeni, będą prześladowani, biczowani, a niektórzy zabici.

„Żłóbek Jezusa leży zawsze w cieniu krzyża. [...] Żłóbek i krzyż należą do tej samej tajemnicy odkupieńczej miłości; ciało, które Maryja złożyła w żłobie, jest tym samym ciałem, które zostało złożone w ofierze na krzyżu” [2]  – mówił w Betlejem Jan Paweł II.

1 Lorenzo Lotto, Narodzenie Pańskie, 1523, 46x36 cm, Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie.
2 Jan Paweł II, Żłóbek i krzyż mówią o miłości Boga. Msza św. na Manger Square, 22 marca 2000 roku, Betlejem, „L’Osservatore Romano” 2000, nr 5 (223), s. 22.


Poprzednia strona: ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
Następna strona: Cytaty biblijne, Biblia Tysiąclecia