Cytaty, myśli, aforyzmy


Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi
.

(J 1,29b)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, [...] bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
(modlitwa Ojcze nasz)

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
(Mszał rzymski)

Za św. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka. Wnieście go w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa z dumą i pokorą świadków.
(św. Jan Paweł II)

Wam, doświadczonym cierpieniem, którzy mnie słuchacie, czyż trzeba przypominać, że wasz ból jednoczy was coraz bardziej z Barankiem Bożym, który poprzez swoje cierpienie „zmazał grzech świata”, a zatem, że również i wy, złączeni z Nim w cierpieniu, możecie stać się współodkupicielami ludzkości.
(św. Jan Paweł II, słowa skierowane do chorych w rzymskim szpitalu św. Jana Bożego)

To Duch Święty jednoczy i zachowuje Kościół, dając mu moc, żeby się rozprzestrzeniał, napełniając uczniów Chrystusa nieprzebranym bogactwem charyzmatów. Darem Ducha Świętego jest też autorytatywność głoszenia i posługi apostolskiej Kościoła. Dlatego pragnę raz jeszcze powtórzyć z mocą to, co już powiedziałem na temat rozwoju, a mianowicie, że ewangelizacja potrzebuje chrześcijan wznoszących ręce do Boga w modlitwie, chrześcijan kierujących się świadomością, że nawrócenie świata do Chrystusa nie jest naszym dziełem, lecz darem.
(Benedykt XVI)

Trzeba dziękować Bogu, że nakazał nam się modlić, bo inaczej sami byśmy się nie ośmielili.
(Sören Kierkegaard)

Wierzyć znaczy nie tylko wznosić oczy do Boga i uwielbiać Go; trzeba jeszcze umieć patrzeć na ziemię ludzkimi oczami Chrystusa.
(Michel Quoist)

W SZTUCE:
Zobacz: Ołtarz Gandawski lub Adoracja Mistycznego Baranka