Cytaty, myśli, aforyzmy


Wyrzec się samego siebie i wziąć swój krzyż to znaczy w tym świecie znosić dla Chrystusa te wszystkie cierpienia, które świat nam zada.
(św. Augustyn)

Skoro Jezus oddał za nas życie swoje, nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakiekolwiek przeciwności ze względu na Niego.
(św. Tomasz z Akwinu)

Staraj się o pokój serca, nie przejmując się niczym na świecie, wiedząc, że to wszystko przemija.
(św. Jan od Krzyża)

Kiedy jest ciężko, pamiętaj, że nie zostaliśmy wezwani do odnoszenia sukcesów, ale do wierności. Wierność jest ważna w najmniejszych rzeczach, i to nie dla samej siebie – ale ze względu na rzecz wielką, jaką jest wola Boża.
(św. Teresa z Kalkuty)

Patrzę Jezus na brzegu
wydawał się łatwy
taki do serca na co dzień
Mówił: - Przyjdź
czekam
tylko nie licz na cuda
do mnie się idzie przez ogień.
(Jan Twardowski, Ogień)

W tysiącleciu dobiegającym końca, jeszcze bardziej aniżeli w pierwszym milenium, wspólnota Kościoła „często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony”, doświadczyła bólu podziałów, które są zdecydowanie przeciwne woli Chrystusa i stanowią okazję do zgorszenia dla świata. Nadal, niestety, odczuwamy brzemię tych grzechów przeszłości, które przetrwały do dziś jako wciąż aktualne pokusy. Trzeba koniecznie naprawić ich skutki, prosząc usilnie Chrystusa o przebaczenie.
(Jan Paweł II, Tertio millennio adveniente)