Cytaty, myśli, aforyzmy


Cel chrztu jest dwojaki: ma być zniszczone grzeszne ciało, aby później nie przyniosło śmierci i ma być dane życie Ducha, przynoszące jako owoc uświęcenie. Na tym polega powtórne narodzenie z wody i Ducha: umiera się przez wodę, życie natomiast nasze jest dziełem Ducha.
(św. Bazyli Wielki)

Kiedy Kościół chrzci, Chrystus chrzci, kiedy Kościół rozgrzesza, Chrystus rozgrzesza, kiedy Kościół sprawuje Eucharystię, Chrystus ją sprawuje. Wszystkie sakramenty są działaniem Chrystusa, działaniem Boga w Chrystusie. Naprawdę trudno mówić o milczeniu Boga. Można tylko mówić o woli zagłuszania głosu Boga.
(św. Jan Paweł II)

Jedynie woda jest w stanie odmienić pustynię. Woda to życie. Miłość jest tą wodą.
(Phil Bosmans)

Wiara rodzi się w nas i umacnia za sprawą sakramentów, przede wszystkim sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania i Eucharystii, które są komplementarne i nierozdzielne. Ta prawda o trzech sakramentach, będących u początków naszego chrześcijaństwa, bywa czasem niedoceniana w życiu wiary niemałej liczby chrześcijan, dla których są to tylko akty dokonane w przeszłości i niemające realnego wpływu na teraźniejszość, niczym korzenie pozbawione życiodajnych soków.
(Benedykt XVI)

Kto otrzymał sakramenty chrztu i bierzmowania, niech pamięta, że stał się świątynią Ducha: mieszka w nim Bóg. Niech zawsze będzie tego świadom i niech postępuje tak, aby złożony w nim skarb wydawał owoce świętości.
(Benedykt XVI)

Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.
(KKK 1254)

Przez chrztu świętego wielki dar,
o Chryste, z Twej hojności.
Twym dzieciom wiary dałeś skarb
nadziei i miłości.
Ref.: Najświętszej Trójcy wieczną cześć
        pragniemy z serc gorących nieść:
        strzec wiary ślubujemy,
        w niej żyć, umierać chcemy.
(pieśń Przez chrztu świętego)