Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W Ewangelii św. Łukasza w tłumaczeniu Jakuba Wujka jest „Przypowieść o synu marnotrawnym” [1]. Funkcjonowała pod tą nazwą kilkaset lat. Jej bohaterem jest syn, który roztrwonił majątek ojca.

Główną postacią tej przypowieści nie jest jednak zagubiony grzesznik, ale miłosierny ojciec. Istota miłosierdzia Bożego, mimo że nienazwana wprost, została przedstawiona tutaj bardzo przejrzyście [2].

Na rekolekcjach nie strasz śmiercią –
bo po co.
[…]
Mów o częstej komunii z Chrystusem –
złotych sercach bijących w ukryciu,
z katechizmu o cnotach najprościej, i że grzechy przeciwko nadziei
są tak ciężkie jak przeciw miłości [3].

1 Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 roku, Warszawa 1999, s. 2082–2083.
2 Zob. Jan Paweł II, Dives in misericordia, IV, 5.
3 Jan Twardowski, Do kaznodziei, [w:] tegoż, Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932–2006, zebrała i opracowała Aleksandra Iwanowska, Warszawa 2007, s. 147.