Rozwój medycyny, ks. Edward Staniek


Kolęda
Bóg się rodzi

Panie, Synu Boga Ojca i Maryi z Nazaretu, wyznajemy Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie i dziękujemy za możność spotkania z Tobą w tak prosty sposób. Pozwalasz nam podejść do Ciebie tak blisko i zamieniasz się w słuch, ważąc każde słowo, jakie do Ciebie kierujemy.

Oto dziś pragniemy Ci dziękować za kolejny znak nadziei, z którym kroczymy przez nowe tysiąclecie. Jest nim zdumiewający rozwój medycyny. Nieustannie zmagamy się z cierpieniem i chorobami. Tysiące ludzi poświęca życie, by służyć dotkniętym cierpieniem. Stoją przy łożu boleści, by podać wodę, pokarm, by zmienić opatrunek, by obmyć, by spełnić najprostsze posługi... Dziękujemy Ci, Panie, za te ręce i za ich dobre serca. Dziękujemy tym fachowym siłom przygotowanym do takiej posługi i dziękujemy tym bliskim, którzy z obowiązku czuwają i pomagają, wiedząc, że gdy ich zabraknie, chory zostanie opuszczony.

Dziękujemy za lekarzy stawiających diagnozy, za tych, którzy pracują w laboratoriach i dokonują żmudnych analiz. Dziękujemy za obsługujących skomplikowaną aparaturę, za budujących szpitale, za pracujących w Pogotowiu Ratunkowym, za producentów lekarstw, za farmaceutów i wszystkie apteki.

Dziękujemy, Panie, za to, że dajesz wielu ludziom powołanie do pracy w służbie zdrowia; powołanie, które nigdy nie pozwala gubić z oczu pacjenta, które nie pozwala na ustawienie w hierarchii wartości na pierwszym planie pieniędzy, lecz wzywa do ofiarnej pracy dla dobra chorego.

Kolęda Pasterze mili

Panie Jezu, gdy prowadziłeś publiczne nauczanie, najwięcej ludzi przybywało do Ciebie z prośbą o zdrowie. Znasz nasze ludzkie słabości i nie dziwisz się, że na ziemi najwyżej cenimy zdrowie. Nieustannie błogosławisz nam w doskonaleniu metod leczenia różnych chorób. Słyszymy o nowych sukcesach. Każdy taki sukces budzi nadzieję u chorych i ich bliskich.

Udało się, Panie, opanować groźne epidemie, obecnie trwa trud pokonywania raka, szukamy sposobów na AIDS, doskonalimy sztukę ratowania zagrożonego serca...

Panie, wiemy, że wielu ludzi żyje dzięki sukcesom medycyny. Wystarczy wspomnieć ludzi chorych na cukrzycę, na choroby nerwowe, psychiczne, sercowe... Ale jesteśmy też świadomi, że każdy z nas jest śmiertelny i nie potrafi uciec przed spotkaniem ze śmiercią. Medycyna może pomóc tu i teraz, nie może jednak gwarantować nieśmiertelności.

Takie jest prawo życia na ziemi. Nawet ci, których uleczyłeś, wędrując po palestyńskiej ziemi, musieli umrzeć. Prosimy Cię, Panie, byśmy, ufając lekarzom, nie stracili z oczu tej prawdy, że leczenie musi być nierozerwalnie połączone z przygotowaniem do śmierci. Na tym polega mądrość, która traktuje poważną chorobę jako ostrzeżenie, że przeprowadzka do nowego życia jest już blisko. Niech nasza nadzieja złożona w ręce lekarzy będzie połączona z mobilizacją sił do przygotowania naszego zejścia z tego świata.

Kolęda Cicha noc

Panie, dziękując za sukcesy medycyny, prosimy Cię o Twoją opiekę nad wszystkimi pracami i badaniami medycznymi. Otwierają się nowe perspektywy – np. kolejne przeszczepy. Jest to medycyna dla elit, tylko dla bogatych, chociaż o sukcesach dowiadują się wszyscy.

Tak łatwo w tej sytuacji zamienić posługę wobec chorego w biznes, gdzie pacjent zamienia się w klienta, a na pierwszy plan wysuwa się pieniądz. Panie, tylko Ty możesz sprawić, że pracownicy służby zdrowia i naukowcy pochyleni nad człowiekiem będą kierować się prawym i wrażliwym sumieniem. Tylko ono, jasno przestrzegając praw etycznych, może uratować pracowników służby zdrowia przed nadużyciami, które gubią z pola widzenia człowieka.

Ty, Panie, kochasz zarówno lekarza, pielęgniarkę, jak i chorego. Masz na uwadze ich prawdziwe dobro. Zależy Ci na tym, by rosły ich serca. Spraw, by w tej ważnej posłudze zawsze bogactwo serca, tak lekarza, jak i chorego, było ważniejsze niż bogactwo ich kieszeni.

Kolęda Gdy się Chrystus rodzi

Panie, najlepszy lekarzu ciała i ducha, przyjmij nasze prośby, które zanosimy do Ciebie, pełni nadziei, że rozwój medycyny i reformy służby zdrowia nie zgubią z pola widzenia chorego człowieka.

O błogosławieństwo w pracach badawczych mających na uwadze znalezienie nowych lekarstw.
O wysoki poziom życia etycznego pracowników służby zdrowia.
O cierpliwość dla chorych.
O mądre decyzje rządu mające na uwadze finansowanie służby zdrowia.
O miłosierdzie dla pielęgniarek i opiekujących się chorymi.
O błogosławieństwo dla lekarzy.
O szczególną opatrzność dla pracowników Pogotowia Ratunkowego.
O pewną rękę dla stomatologów.
O wsparcie wszystkich wysiłków zmierzających do pomocy inwalidom.
O życzliwość i gotowość pomocy wszystkim ludziom chorym i niepełnosprawnym.
O społeczną wdzięczność dla pracowników służby zdrowia.

Ojcze nieskończenie dobry, przez Twojego Syna, naszego Zbawiciela, prosimy Cię, obejmij swoim błogosławieństwem wszystkich chorych w naszej parafii i tych, którzy się nimi opiekują. Spraw, by udało się im zamienić czas choroby w czas twórczy tak dla ciała, jak i dla ducha. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.