UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA


Mocni Ciałem Chrystusa, ks. Janusz Mastalski

Może więc warto dziś, kiedy słyszymy w Ewangelii słowa, które w każdej Mszy św. powtarza kapłan: „Bierzcie, to jest Ciało Moje” (Mk 16), na nowo oddać się Jezusowi ukrytemu w tym białym, niepozornym opłatku. Niech pomoże nam w tym więcej

Boża obecność, ks. Kazimierz Skwierawski
W czasie dzisiejszej Mszy św. towarzyszą nam słowa, którymi Kościół modli się, ilekroć zwraca się bezpośrednio do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie: „Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam więcej

Ofiara Chrystusa i nasza ofiara, ks. Edward Staniek
Dziś wspominamy Wieczernik. Przybyliśmy do ołtarza, aby złożyć razem z Chrystusem ofiarę. Jedyną ofiarę miłą Bogu ze względu na Tego, kto ofiarę składa, i na to, co Mu ofiarowuje. Tym, który ją składa, jest Syn Boga, a w ofierze składa swoje doczesne życie. więcej

Eucharystia źródłem życia, ks. Dariusz Oko
O powodzeniu życia nie decyduje tylko wielkość daru Bożego, bo dary Boga są zawsze wielkie. Bóg obdarza nas najhojniej, najpiękniej, jak to możliwe. O powodzeniu życia decyduje też to, jak szeroko otworzymy serce, umysł, ręce na te dary; co zrobimy z tymi talentami. więcej