4. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)


Współczesny człowiek potrzebuje uzdrowienia, ks. Janusz Mastalski
Dzisiejsza Ewangelia w sposób jednoznaczny przedstawia Chrystusa, który wyrzuca złe duchy, a tym samym uzdrawia człowieka. Ta jakże wymowna scena ma głęboki wydźwięk egzystencjalny, bowiem współczesny człowiek jest niezmiernie podatny więcej

Prorok zwiastunem życia, ks. Edward Staniek
W swych interwencjach Bóg często posługuje się prorokami. Są to wybrani przez Boga ludzie, którzy mają przekazać w swym pokoleniu wiadomość pochodzącą od Boga. Ona wcale nie musi dotyczyć tego, co się stanie. Ona najczęściej ma na więcej

Unikajmy służenia fałszywym bożkom, ks. Marian Bendyk
Od wieków skazani jesteśmy na ataki złego ducha. Na wybór między jednym a drugim królestwem, między Szatanem a Bogiem, między dobrem a złem. Jako dzieci pierwszego Adama nosimy w swej naturze piętno zła i grzechu, sprzeczne z misją więcej

Słowo Boże pozwala nam czuwać, ks. Kazimierz Skwierawski
„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli [...] stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36). W jaki sposób możemy się przygotować na spotkanie z Bogiem? Tym, co w pierwszej kolejności uzdalnia nas do tego, jest więcej