ADORACJE: 1. NIEDZIELA LIPCA


Modlitwa o przebaczenie, ks. Edward Staniek
Panie Jezu, ucząc nas modlitwy, podałeś słowa: „Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Powtarzamy je każdego dnia, ale nie zawsze rytm naszego serca harmonizuje z naszymi ustami. Nie zawsze serce przebacza tak, jak pragnie, by Twój Ojciec mu przebaczył. więcej

Uklęknij na początku wakacji, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie na początku wakacji, w biblijny pierwszy dzień tygodnia, w pierwszą niedzielę lipca. Przed nami otwiera się piękny horyzont odpoczynku, urlopów i wolnego czasu. Dla wielu z nas będzie to oczywiście także czas wytężonej pracy.
więcej