UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Tylko ten, kto wyrzeka się świata ze względu na Boga, w Nim go odnajdzie. Tylko ten, kto nie chwyta ramionami Zmartwychwstałego, chcąc Go siłą zatrzymać na ziemi, doświadczy w swym sercu, dokąd On zmierza i gdzie znajdzie się on sam. więcej

Zapomniana komunikacja, ks. Kazimierz Skwierawski
Liczba dwanaście jest przede wszystkim tą, która mówi o pewnej jedności nieba z ziemią, bo cztery razy trzy jest dwanaście. Dla nich trzy oznaczało rzeczywistość Bo­żą, świętą, a cztery oznaczało ziemię. My też się dzisiaj kierujemy taką symboliką, więcej

O rzeczach ostatecznych, ks. Damian Wąsek
Ciekawe, jak im tam jest. Czy są szczęśliwi? Czym się jeszcze przejmują, a od czego są już wolni? Czy coś czują? Czy myślą o nas, pamiętają? Czy nas widzą? Czy się martwią? Takie myśli często goszczą w naszych głowach, gdy wspominamy więcej

Świętość naszym powołaniem, ks. Marian Bendyk
Bracia i siostry, przeżywamy dzisiaj podniosłą uroczystość, w czasie której cieszymy się z chwały i wywyższenia, jakiego za dobre i doskonałe życie na ziemi doznają od Boga święci. Kim oni byli? Byli ludźmi całkowicie podobnymi do nas: mężczyznami, więcej

Wytrwałość i świadectwo, ks. Tomasz Jelonek
Pierwsze czytanie dzisiejszej uroczystości zostało zaczerpnięte z Apokalipsy św. Jana, która należy do nurtu piśmiennictwa żydowskiego i wczesnochrześcijańskiego zwanego apokaliptyką. Apokaliptyka była sposobem przedstawiania treści religijnych więcej

Papieska droga do świętości, ks. Bogdan Zbroja
Przenieśmy się zatem duchowo do Galilei na Górę Błogosławieństw, gdzie Pan nas pouczy, w jaki sposób dążyć do świętości w trzecim tysiącleciu. Jako wzór „Człowieka błogosławieństw” weźmy dziś św. Jana Pawła II. Popatrzmy, jak on realizował więcej

Drogi świętości, ks. Kazimierz Skwierawski
Moi drodzy, jak słyszeliśmy przed chwilą, sam Pan Jezus wzywa nas w sposób bardzo zdecydowany do tego, abyśmy się radowali. Mamy się radować perspektywą nagrody, która dla każdego z nas jest odłożona w niebie, o ile tylko jesteśmy zainteresowani więcej

Prawdziwe niebo nie jest tylko moje, ks. Grzegorz Babiarz
Bóg jako nasz prawdziwy Ojciec pragnie ustrzec nas od tej tragedii, dlatego przedstawia nam trzy podstawowe prawdy o tajemnicy wieczności. Pierwsza – nie ma nieba bez Boga. Druga – nie ma nieba bez bliźniego. Trzecia – jestem w niebie już więcej

W niebie nie ma demokracji, ks. Edward Staniek
Żyjemy w świecie, który chlubi się demokracją, mimo że dostrzega nie tylko jej osiągnięcia, ale i braki. Często, gdy demokracja boli, gdy rani innych, można słyszeć zdanie, że to jest ustrój dobry dla świętych. Nic bardziej mylnego. W niebie nie ma demokracji więcej