Rodzina Bogiem silna, ks. Tadeusz Mrowiec


Pieśń Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa (I–II zw.)

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie. W miesiącu różańca świętego pozdrawiamy Cię wraz z Maryją, która pomaga nam rozważać tajemnice Twego życia i codziennie adorować Cię w Najświętszej Hostii.

W dzisiejszej Ewangelii przychodzą do Ciebie faryzeusze, aby zapytać o naukę dotyczącą małżeństwa. Prawo Mojżeszowe dopuszczało list rozwodowy. Faryzeusze pytają Cię: Panie, czy Ty pozwolisz na ten zwyczaj? Twoja odpowiedź jest jasna. Od początku Bóg stworzył kobietę i mężczyznę i uzdolnił ich serca do nierozerwalnego związku. Tymczasowy wyjątek w Starym Testamencie był wynikiem zatwardziałości ludzkich serc. Teraz Ty, Panie, uwalniasz ludzkie serca od grzechu i łaską odkupienia na nowo dajesz im zdolność do życia w nierozerwalnej jedności i miłości aż do śmierci. „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. Te słowa, Panie, wypowiadasz na początku sakramentalnej drogi każdego małżeństwa. Te słowa powtarzasz w sercach małżonków, kiedy przychodzą do Ciebie w sakramencie pokuty. Te słowa wspomagasz łaską, kiedy mąż i żona umacniają swoją miłość i jedność w częstej Komunii św.

Pieśń (III–IV zw.)

Panie Jezu, Synu Człowieczy, który wychowywałeś się w domu Józefa i Maryi z Nazaretu, w dzisiejszej Ewangelii pojawiają się także dzieci. Rodzice, wyczuwając Twoją tajemnicę i moc, przynosili do Ciebie dzieci, abyś je pobłogosławił. Uczniowie, widząc Twoje zmęczenie i tłum, który próbował zbliżyć się do Ciebie, zabraniali im. Twoja reakcja była stanowcza: „Nie przeszkadzajcie im, pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”.

Jezu, Synu Maryi, w tej adoracyjnej modlitwie chcemy przedstawić Ci wszystkie nasze rodziny. Te, które często przychodzą do Ciebie, przynoszą swoje dzieci i proszą o błogosławieństwo. Udzielaj im hojnie swoich łask, aby umacniały wzajemną miłość i we wspólnocie rodzinnej wzrastały w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. Naszą modlitwą wstawienniczą przyprowadzamy przed Twe oblicze rodziny dotknięte rozdarciem, obojętnością, różnymi nałogami, aby w Tobie odnajdywały pierwszą miłość i wierność w sakramencie małżeństwa. W szczególny sposób polecamy wszystkie dzieci, którym brakuje troski o rozwój wiary i miłości. W Tobie, Panie, w każdym czasie mogą być uleczone wszystkie rany i uzdrowione wszystkie rozłamy.

Jezu, błogosławiony owocu żywota Maryi, wraz z Nią rozważamy tajemnicę różańca Kany Galilejskiej i prosimy we wszystkich intencjach naszych rodzin. W tej modlitwie prosimy też o dar pobożności w tym miesiącu, aby nas nie zabrakło na nabożeństwach różańcowych w świątyni, abyśmy też potrafili znaleźć czas na rozważanie tajemnic różańcowych w domach.

Z Ewangelii według św. Jana: „Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,4–5).

Odmówić dziesiątek różańca: II tajemnica światła – Kana Galilejska.