Ty masz słowa życia, ks. Edward Staniek


Jezus, widząc, jak pięć tysięcy Jego słuchaczy odwraca się do Niego plecami, pyta Dwunastu: „Czy i wy chcecie odejść?”. Piotr w imieniu wszystkich odpowiada celnie: „Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Piotr już wiedział, że nikt z ludzi nie ma słowa życia. Wysłuchał uważnie twardej mowy Jezusa i obserwował, jak odpływają od Mistrza tysiące. Został dlatego, że wiedział, iż Mistrz posiada słowa życia. Wiedział, że może wskrzesić, a inni tej mocy nie posiadają. Słowo życia zatrzymało Apostołów przy Chrystusie. Zaryzykowali i wygrali. Dziś mają udział w tym życiu. Jedynie Judasz poszedł do sług śmierci po trzydzieści srebrników i wyżej postawił monety niż słowo życia.

Należy się zatrzymać nad tą decyzją Apostołów. Trzeba też rozważyć, jaka jest różnica między słowem życia a pieniędzmi. Dziś tak wielu wybiera źle. Wolą mieć pieniądze. To fatalny błąd, za który można zapłacić wiecznym szczęściem.

Piotr kilkakrotnie w Ewangelii wypowiada słowa wyjątkowo mądre. Mówił w oparciu o bogactwo, jakim Ojciec wypełniał jego serce. Jako jedyny dostrzegł w Chrystusie Mesjasza i Syna Bożego. On dostrzegł w Nim słowo życia. A mimo to popełniał błędy, i to poważne. Najlepiej widać to w Getsemani, gdy wybrał sen zamiast modlitwy razem z Mistrzem, i na dziedzińcu Kajfasza, gdy ze strachu trzy razy przysięgał, że nie zna Mistrza. Znak to dla nas wymowny. Nawet najpiękniejsze słowa i mądrość w sercu nie są w stanie ustrzec nas przed błędami. Trzeba nieustannej czujności, by zostać wiernym życiu, które daje Chrystus. Trzeba być przygotowanym na odparcie pokus, które zagrażają życiu.

Życie jest atakowane. Każdy mądry człowiek dostrzega, jak często, jakimi metodami i na jaką skalę prowadzona jest walka z życiem. Widząc ataki, należy wracać do Chrystusa, wyznając: Tylko Ty masz słowa życia. Jest to szczególnie ważne, gdy tysiące odwracają się od życia, a zostają przy nim tylko jednostki. Tak było nad jeziorem Genezaret po słynnej mowie Jezusa. Zostało kilkunastu. Demokratyczne zasady większości nic tu nie znaczą. Tu liczy się mądrość wyboru życia jako wartości, po stronie której stoi Bóg. Kto wybiera życie, wybiera Boga, kto się odwraca od życia, odwraca się od Boga.