UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA


Boża myśl, ks. Bogdan Zbroja
Przyszliśmy dziś do kościoła, by uczcić Boga poprzez świadectwo wyjątkowego człowieka, którym jest św. Jan Chrzciciel. Przygotowuje on drogę dla Pana i ogłasza w Jezusie z Nazaretu Baranka, który gładzi grzech świata. Jednakże nam chodzi dziś więcej