PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY


Odpowiedzialność, ks. Edward Staniek
Zmartwychwstanie Chrystusa jest wielkim wezwaniem do odpowiedzialności. Gdyby życie kończyło się w grobie, można by było od odpowiedzialności uciekać. Można bowiem znaleźć setki, tysiące powodów, dla których człowiek umywa ręce od odpowiedzialności. Ale jeżeli grób więcej

Natychmiastowe korzyści, ks. Rafał Buchinger
Kiedy człowiek odniesie wymierne korzyści ze zmartwychwstania Chrystusa? Czy dopiero w wieczności? Czy też tu i teraz – w doczesności? Zdaje się, że większość chrześcijan myśli: Teraz trzeba wierzyć, czyli inwestować, a na zysk trzeba cierpliwie poczekać. A jak się więcej

Dwie próby leczenia się z lęku, ks. Kazimierz Skwierawski
Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa uświadamia nam, że od grobu Chrystusa, a zatem od wydarzenia Jego przejścia przez mękę i śmierć, biegną wyraźnie dwa sposoby istnienia człowieka. Pan Jezus proponuje człowiekowi jeden z nich. Drugi sposób proponują ludzie. więcej

Łatwa i trudna miłość, ks. Edward Staniek
W trudnej miłości można wyróżnić trzy stopnie. Na pierwszym dominuje troska o dobra doczesne dla tych, których kochamy. Rodzice postanawiają podnieść poziom życia swoich dzieci w stosunku do poziomu własnego przez wybudowanie więcej

Być świadkiem Chrystusa, ks. Kazimierz Skwierawski
Tylko wtedy, gdy umiłujemy Chrystusa, który nas pierwszy umiłował, nic nas od Niego nie oddzieli. Ale mamy także kochać mądrze bliźnich. I mamy dawać drugiemu człowiekowi świadectwo naszej wiary. Najpierw świadectwo miłości i przykładu więcej

Prawda sensem świata, ks. Grzegorz Babiarz
Przed świadkami dostrzegającymi znaki mówiące o bezsprzecznym fakcie zmartwychwstania Chrystusa stoją dwie drogi: prawdy i kłamstwa. Niewiasty obierają tę pierwszą. Biegną oznajmić swoim bliskim radosną wieść. Droga przyjaźni okazuje się więcej

Pogłoski i argumenty, ks. Tomasz Jelonek
W Ewangelii czytamy o pierwszym zamachu na prawdę o zmartwychwstaniu. Kiedy Jerozolima zaczęła się napełniać wieścią, że grób jest pusty, a strażnicy przyszli i oznajmili to swoim mocodawcom, arcykapłani zwołali naradę więcej

Wymowa grobu Jezusa, ks. Rafał Buchinger
Opatrzność zatroszczyła się, aby grób Chrystusa zachował się przez wieki. Od dwóch tysięcy lat pielgrzymują do niego ludzie, by zyskać, umocnić lub wyznać swoją wiarę w zmartwychwstanie. Dlaczego? Pusty grób więcej

Wieść o zmartwychwstaniu, ks. Tadeusz Mrowiec
Od pustego grobu Jezusa rozpoczynają się dwie drogi przekazywania wiadomości o tym niezwykłym wydarzeniu. Pierwszą rozpoczyna sam Jezus: „A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie więcej