UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki
(Łk 2, 21). więcej

Umiejętność odczytywania znaków, ks. Janusz Mastalski
Stąd też u progu nowego roku trzeba pochylić się w swoim sercu nad wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnim okresie. Co zatem oznacza postawa rozważania Bożych zrządzeń? W pierwszej kolejności wszystkie wydarzenia z naszego życia wskazują na więcej

Przemowa Boga do człowieka, ks. Kazimierz Skwierawski
Bóg do nas mówi! I tak dzieje się od początku. Już Księga Rodzaju ukazuje nam bardzo piękny obraz Boga przechadzającego się ze swoim stworzeniem w raju. I nawet wtedy, gdy człowiek zgrzeszył nieposłuszeństwem i odszedł od Stwórcy, On nie zaprzestał więcej

Święty czas rodzinnego domu, ks. Edward Staniek
Syn Boga wkroczył w czas, by nam umożliwić jego uświęcenie. Przyniósł wszystkie potrzebne do tego łaski i pokazał nam, jak się to robi. Najdoskonalej wykorzystała to Jego Matka, która od swego poczęcia żyła nie tylko prawem ziemskiego dotleniania, ale Jej więcej

Umiejętność ustawienia hierarchii wartości, ks. Janusz Mastalski
Co zatem konkretnie oznacza ustawienie hierarchii wartości, w której fundamentem jest Bóg? Gdy patrzymy na postawę Maryi, zauważamy przede wszystkim bezwzględne posłuszeństwo, a jak mawiał Hegel: „posłuszeństwo jest początkiem wszelkiej mądrości”. więcej


Maryja wzorem, ks. Kazimierz Skwierawski
Święty Jan Paweł II zachęcał nas również, abyśmy naśladowali Maryję w ufności, gdyż Ona, na wzór Abrahama, uwierzyła nadziei wbrew nadziei (por. Rz 4,18). Jakże często to, co Bóg mówi, wydaje się nam nierealne, niemożliwe i nie do spełnienia. więcej

Trwajcie mocni w wierze z Maryją, ks. Kazimierz Nawrocki
„O Dziewico Najświętsza – woła św. Alfons – dla zasług Twojej wielkiej wiary wyjednaj mi łaskę żywej wiary: O Pani, przymnóż nam wiary” (św. Alfons, Uwielbienia Maryi II, 3, 4). W dwudziestym pierwszym wieku to błaganie jest nadal aktualne, bo my więcej

Plan, który Bóg ma względem mnie, ks. Kazimierz Skwierawski
Początek nowego roku kalendarzowego związany jest w liturgii z zakończeniem oktawy narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jej zwieńczeniem jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W ten sposób Ona towarzyszy nam u progu nowego roku. więcej

Boża adopcja, ks. Edward Staniek
Jesteśmy koroną Bożego stworzenia nie na zasadzie doskonałości, bo ubrani w ciało podlegamy wielu ograniczeniom, ale na zasadzie posiadania rozumu, wolnej woli i nieśmiertelnej duszy. Rozum sprawia, że możemy brać odpowiedzialność za wszystkie inne więcej