11. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości (Mt 10, 1).
więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
W pierwszych słowach pieśni psalmista wzywa całą ziemię, by wykrzykiwała na cześć Pana. więcej


Hojność dowodem wierności, ks. Janusz Mastalski
W dzisiejszej Ewangelii rozbrzmiewa to samo wezwanie Chrystusa: nie obliczajcie, tylko dawajcie, pamiętając, że wszystko, co macie, pochodzi od Boga. Spróbujmy zastanowić się nad sposobami wprowadzenia tego przesłania w życie. Pan Jezus więcej

Modlitwa za kapłanów, Ksiądz Pogodny
W żadnym miejscu Ewangelii Pan Jezus nie powiedział, że nastąpił koniec żniwa. Bo nie ma okresu w historii, kiedy Ewangelia utraciłaby swoją moc albo kiedy grzesznicy nie mogliby być przyprowadzeni do Zbawiciela. Nie tylko odległe kontynenty cierpią na brak księży. więcej

Ewangeliczne żniwo wciąż czeka, ks. Bogdan Giemza SDS
Święty Mateusz Ewangelista ukazuje wrażliwość Jezusa na potrzeby otaczającej Go rzeszy ludzi. Tym samym umiejscawia wybór apostołów, a także kapłańskie i zakonne powołania w tajemnicy Kościoła. „Jezus, widząc tłumy ludziczytamy w dzisiejszej więcej

Dobra organizacja pracy, ks. Edward Staniek
Tak często praca zawodowa rozbija się o trudności organizacyjne. Wielu czeka na to, że ktoś stworzy organizację doskonałą, że da niezawodne instrukcje. Ale nawet najdoskonalsze koncepcje nic nie znaczą, jeśli wszyscy pracownicy nie troszczą się o ich więcej