6. NIEDZIELA WIELKANOCNA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze (J 14, 15-16).
więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Bóg jest łaskawy tak dla całego ludu Bożego, jak i dla poszczególnych jego jednostek. To się w szczególny sposób realizuje w Nowym Testamencie. więcej

 Nie jesteśmy sami, ks. Janusz Mastalski
Istnieje jednak jeszcze inny rodzaj sieroctwa. Jest nim sieroctwo emocjonalne. Wśród współczesnych ludzi coraz więcej można spotkać sierot emocjonalnych, nieradzących sobie zarówno z problemami wielkimi, jak i błahymi. Jakże nie przytoczyć w tym miejscu więcej

Duch Paraklet, ks. Tomasz Jelonek
Chrześcijaństwo nie jest jedynie pewną orientacją umysłową, chociaż posiada określony pogląd na całą rzeczywistość, w której rozpoznaje Stwórcę i Zbawiciela, stworzony przez Boga świat materialny oraz człowieka nie tylko stworzonego, ale także odkupionego, więcej

ABC, ks. Kazimierz Skwierawski
Moi Drodzy, dzisiaj jest okazja szczególna – do tego nas prowokuje liturgia! – abyśmy sobie postawili przed oczy najprostsze prawa i prawdy. Jeżeli ktoś uważnie słuchał słowa Bożego, to z pewnością w jego głowie mogło się pojawić pytanie: Co jest pierwsze: miłość Boga więcej

Gotowość do obrony, ks. Edward Staniek
Dziś niewielu ludzi jest gotowych do obrony wartości swego serca. Tymczasem w ewangelicznej szkole trzeba doskonalić sztukę obrony skarbu naszej wiary. To jest podobnie jak na ringu. Trzeba umieć się bronić. Ten, kto tego nie potrafi, padnie od pierwszego więcej