22. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)


Odpowiedzialność, ks. Janusz Mastalski
Czyż zatem każdy, kto próbuje „prześlizgnąć się” przez konkretne przykazania, uciekając przed jednoznacznością i radykalizmem, nie jest obłudnikiem, który tylko pozoruje spotkanie z Panem? Potrzeba więc ugruntowanej hierarchii wartości, która więcej

Dzień, ks. Kazimierz Skwierawski
A o tym, jaki będzie ostatni dzień, słyszeliśmy w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii: „Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania” (Mt 16,27). Jakież wspaniałe zakończenie historii więcej

Zaproszenie na Jezusową drogę, ks. Tomasz Jelonek
Jezus nie miał zdobywać ziemskiej władzy, ale przez cierpienie i śmierć miał otworzyć wszystkim drogę do nieba. Kiedy więc zapowiada ją uczniom, spotyka się z niezrozumieniem, a nawet wyrzutem ze strony Piotra. Skarciwszy apostoła, nie wycofuje się więcej

Naśladowanie Chrystusa, ks. Bogdan Zbroja
Chrystus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do naśladowania Go: „kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Zauważmy, że Pan naprawdę przecierpiał krzyż wraz z jego hańbą. Przyjął ból i cierpienie, przyjął zniewagi i więcej