22. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie (Mt 16, 22). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
„Wszystkie nauki z wyjątkiem religii czerpią swą pewność z samych siebie; są naukami, ponieważ składają się na nie konieczne wnioski wyciągane z niezaprzeczalnych założeń lub też zjawiska przyrody przekształcane w prawdy ogólne na drodze nieodpartej indukcji. więcej


Odpowiedzialność, ks. Janusz Mastalski
Czyż zatem każdy, kto próbuje „prześlizgnąć się” przez konkretne przykazania, uciekając przed jednoznacznością i radykalizmem, nie jest obłudnikiem, który tylko pozoruje spotkanie z Panem? Potrzeba więc ugruntowanej hierarchii wartości, która więcej

Dzień, ks. Kazimierz Skwierawski
A o tym, jaki będzie ostatni dzień, słyszeliśmy w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii: „Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania” (Mt 16,27). Jakież wspaniałe zakończenie historii więcej

Zaproszenie na Jezusową drogę, ks. Tomasz Jelonek
Jezus nie miał zdobywać ziemskiej władzy, ale przez cierpienie i śmierć miał otworzyć wszystkim drogę do nieba. Kiedy więc zapowiada ją uczniom, spotyka się z niezrozumieniem, a nawet wyrzutem ze strony Piotra. Skarciwszy apostoła, nie wycofuje się więcej

Naśladowanie Chrystusa, ks. Bogdan Zbroja
Chrystus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do naśladowania Go: „kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Zauważmy, że Pan naprawdę przecierpiał krzyż wraz z jego hańbą. Przyjął ból i cierpienie, przyjął zniewagi i więcej