3. NIEDZIELA WIELKANOCNA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił (Łk 24, 29). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Psalm 16 jest pieśnią o charakterze mistycznym, co sugeruje już występujące na początku wyznanie wiary: Tyś jest Panem moim, poza Tobą nie ma dla mnie dobra. więcej


„O nierozumni”, ks. Janusz Mastalski
Jakże dzisiaj nie przejąć się słowami, które wypowiedział Chrystus do uczniów: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy” (Łk 24). Czyż ten swoisty wyrzut sumienia, który wychodzi z ust Jezusa, więcej

Zostań z nami, Panie, ks. Szymon Tracz
Tak. Jezus żyje, zmartwychwstał i jest obecny w dziejach świata. Idzie pomiędzy nami po kamienistej drodze naszego życia. Chociaż tak często nierozpoznany, słucha słów zrodzonych z lęku przed tajemniczym jutrem. Wiemy, że nie możemy Go szukać wśród więcej

Ukochać Pismo Święte, ks. Edward Staniek
Czytanie Pisma Świętego winno być zawsze połączone z szukaniem w nim odpowiedzi na nurtujące pytania. To jest słowo Boga, który ma na uwadze nasze szczęście. Jemu zależy na coraz doskonalszym poznawaniu prawdy. Opanowanie sztuki czytania Biblii wymaga więcej

O rozczarowaniu Kościołem, ks. Bogdan Giemza SDS
Próbując zrozumieć rozczarowanie uczniów idących do Emaus, trzeba się pochylić nad naszymi rozczarowaniami w Kościele i Kościołem. Uczniowie mieli szczęście, spotykając zmartwychwstałego Jezusa, który rozświetlił mroki ich serc. A gdzie my szukamy światła w więcej