Udział w świecie przyszłym, ks. Tadeusz Mrowiec


Pie
śń Chwała i dziękczynienie

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Klękamy z wiarą, bo w Eucharystii skupia się i zatrzymuje czas. Ty, Panie, jesteś początkiem i końcem, w Tobie zamyka się czas. Dlatego śpiewamy, że Tobie chwała i dziękczynienie w każdym momencie, w każdej minucie, w każdej godzinie i w wieczności. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu przekraczamy czas, wiarą i modlitwą przedostajemy się do wieczności.

Jezu Chryste, właścicielu czasu i wieczności, ta prawda wiary szczególnie potrzebna jest nam w listopadzie, w miesiącu, w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Od uroczystości Wszystkich Świętych przez cały miesiąc wypowiadamy przed Tobą imiona i nazwiska naszych zmarłych krewnych, znajomych, sąsiadów, dobrodziejów i prosimy dla nich o pełny udział w świecie przyszłym, w nowej ziemi i nowym niebie, w królestwie nie z tego świata, w Twoim królestwie. Prosimy dla naszych zmarłych o pełny udział w Twojej miłości, w Twojej chwale, o wypełnienie się wszystkich Twoich obietnic.

Pieśń Chwała i dziękczynienie

Jezu Chryste, Panie, dla którego wszystko żyje, modlitwa potrzebna jest tym, którzy przekroczyli próg śmierci, niemniej jednak potrzebna jest także nam, którzy jeszcze żyjemy na tym świecie. Potrzebujemy jej, abyśmy pamiętali, że jesteśmy pielgrzymami zmierzającymi do wieczności. Przybliżamy się do Ciebie w każdym momencie, przybliżamy się do Ciebie w każdej godzinie, przybliżamy się do Ciebie w każdej minucie, jesteśmy coraz bliżej wieczności.

Panie Jezu Chryste, pragniemy mieć udział w świecie przyszłym, chcemy, aby w naszym życiu wypełniły się obietnice, które dałeś naszym przodkom w wierze. Prosimy, pozwól nam osiągnąć taką zażyłość z Tobą, jaką mieli Abraham, Izaak i Jakub.

Wspólnie wołamy: Prosimy Cię, Panie!
– O łaskę wiary na wzór Abrahama – Prosimy Cię, Panie!
– O odwagę wyruszenia w nieznane na Twoje polecenie –
– O łaskę nadziei wbrew ludzkim ocenom –
– O siły do realizacji najtrudniejszych zadań –
– O gotowość do ofiarowania Tobie umiłowanego dziecka –
– O łaskę miłości na wzór Izaaka –
– O wielki szacunek i życzliwość w miłości małżeńskiej –
– O zdolność do budowania pokoju z wszystkimi sąsiadami –
– O sprawiedliwą troskę w wychowywaniu dzieci –
– O zgodę w życiu małżeńskim i rodzinnym –
– O łaskę nadziei na wzór Jakuba –
– O zdolność wzięcia odpowiedzialności za grzech –
– O pokorne wypełnienie pokuty –
– O umiejętność pojednania się z bratem –
– O mądrą troskę nad całą rodziną –
– O wypełnienie przymierza zawartego z Tobą –

Pieśń Chwała i dziękczynienie