3. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C)

  Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana więcej


Jestem Ciałem Chrystusa, ks. Janusz Mastalski
Prawdziwy chrześcijanin – głęboko wierzący i ufający Bogu – to człowiek przepełniony radością. W jego życiu nie ma miejsca na rozpacz, smutek i beznadzieję, ponieważ ma on pewność, że Bóg go nie zostawi. Ta radość więcej

  Czytanie Pisma Świętego warunkiem postępu duchowego, ks. Szymon Nosal
Zastanówmy się dziś, jak powinniśmy korzystać z Pisma Świętego, jak go czytać, aby „żyć Chrystusem”. Wpatrując się w Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, który przez objaśnienie tekstów natchnionych pragnie więcej

Zjednoczenie w Duchu Świętym, ks. Bogdan Giemza SDS
Pochylając się nad słowem Bożym dzisiejszej niedzieli warto sobie uświadomić jeszcze jeden dar Ducha Świętego. Jest to dar jednoczenia. Święty Paweł w czytanym dziś fragmencie Pierwszego Listu do Koryntian więcej

Nigdy o tobie nie zapomnę, ks. Andrzej Mojżeszko
Na naszej drodze pełno jest różnych przeszkód. Nie zawsze sami potrafimy je pokonać, ale zawsze możemy to uczynić razem z Jezusem, z Jego łaską. Od chrztu ciągle towarzyszy nam też Jego zapewnienie więcej