Wychowanie, ks. Edward Staniek


Pieśń Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa

Panie, razem ze szkolnym dzwonkiem przybywamy do Ciebie z prośbą o błogosławieństwo w dziele wychowania młodego pokolenia. Przyszłość naszego narodu i Kościoła zależy w wielkiej mierze od dzieci i młodzież.

Wychowanie w naszej ojczyźnie pozostawia wiele do życzenia. Przestawienie akcentów na zdobywanie wiedzy z zaniedbaniem kształtowania charakteru i docenienia mądrości wydaje już owoce. Nawet solidna wiedza nie jest w cenie, liczą się bowiem oceny wypisane na świadectwie czy dyplomie, a nie to, co człowiek wie. Jeszcze mniej liczą się umiejętności. Na szczęście życie weryfikuje oceny ze świadectwa i przy wolnym rynku pracy bezlitośnie obnaża braki, z jakimi młodzi ludzie opuszczają szkoły, a nawet uczelnie.

Panie, prosimy Cię za wychowawców, którzy swą postawą sami potrafią wypracować autorytet, uznany przede wszystkim przez uczniów i studentów. Niech to będą ludzie szanowani dlatego, że dysponują odpowiednią wiedzą, zdolnościami pedagogicznymi, a przede wszystkim umiłowaniem prawdy i ucznia. Potrzeba nam, Panie, takich wychowawców, bo bez nich szkoła zawsze będzie przepychała miernych uczniów z klasy do klasy, niewiele im dając.

Pieśń Kłaniam się Tobie

Pobłogosław, Panie, uczniów i zapal w nich pragnienie zdobywania wiedzy i umiejętności. Niech w każdej klasie będzie grupa ludzi odważnych, gotowych do pracy i współpracy z nauczycielami. To oni w wielkiej mierze decydują o atmosferze szkoły. Inni, słabsi, starają się dotrzymać im kroku, a ci, którym na zdobyciu mądrości nie zależy – odpadają i nie odgrywają większej roli.

Panie, modlimy się o to, by młodym ludziom chciało się chcieć. Niech dotrze do Ciebie nasze wołanie i niech zostanie wysłuchane. Lenistwo jest groźną chorobą ducha i bez specjalnej łaski nikt nie jest w stanie się z niej wyleczyć. Panie, niech ten rok pracy w szkole będzie oparty na Twojej łasce, która jest w stanie pokonać wszelkie pokusy lenistwa.

Rozpal chęci młodych ludzi do opanowania obcych języków, by mogli skutecznie wystartować w życie. Udziel, Panie, daru języków, by ich nauka sprawiała uczniom radość i ubogacała ich przez wejście w bogactwo nowych kultur.

Pieśń Serce Zbawiciela

Panie Jezu, wychowanie to wypadkowa wysiłków dziecka, rodziców i szkoły. Pobłogosław te różne formy współpracy. Niech dobro dziecka będzie celem wszystkich spotkań na terenie szkoły.

Pobłogosław też katechetów, którzy z racji swego powołania mają ważną rolę do spełnienia. Oni zawsze są wychowawcami, dla których krystalizowanie dobrej i silnej woli oraz pomoc w harmonizowaniu uczuć w tonacji miłości są równie ważne jak przekaz wiedzy religijnej. Bądź z nimi, uczyń ich mistrzami w doskonaleniu miłości własnego serca i serc dzieci, do których ich posyłasz.

Spraw, Panie, by dzieci rodziców wierzących znały równie dobrze drogę do szkoły, jak i do kościoła. Niech, doskonaląc wiedzę o świecie i zdobywając zawód, nie zapomną o doskonaleniu serca w miłości do Boga i do ludzi.

Pobłogosław, Boże, rozpoczynający się rok szkolny i spraw, by wysiłek dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów wydał po dziesięciu miesiącach owoc stokrotny.

Pieśń Pobłogosław, Jezu drogi

Na progu nowego roku szkolnego prosimy Cię, Boże, o łaski potrzebne dla wszystkich, którzy tworzą szkołę.

O błogosławieństwo w drodze do i ze szkoły – Prosimy Cię, Panie.
O mądrość i roztropność dla nauczycieli i wychowawców –
O gorliwość w pracy dla uczniów –
O dowartościowanie mądrości i wychowania –
O pieniądze potrzebne dla szkoły –
O cierpliwość dla wychowawców –
O umiłowanie każdego dziecka dla katechetów –
O łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłych nauczycieli i wychowawców –

Panie, Nauczycielu i Mistrzu, pobłogosław wszystkim, którzy tworzą szkołę, i spraw, by ziarno wrzucone w serca i umysły uczniów wydało plon obfity. Który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.